Winmedic porodična kompanija kojoj se veruje.

0
474

WINMEDIC d.o.o. od svog osnivanja 2015. godine, nudi inovativna rešenja i kvalitetnu medicinsku opremu za različite vrste medicinskih ustanova, od ordinacija i poliklinika, do bolnica i kliničkih centara, pokrivajući gotovo sve medicinske i stomatološke specijalnosti. U saradnji sa mnogim domaćim i stranim partnerima obezbeđujemo opremu sa karakteristikama koje su našim klijentima zaista i potrebne.

WINMEDIC snabdeva tržište raznovrsnom opremom, od medicinskog nameštaja (ormana, bolničkih kreveta, ležaja za pregled, raznih vrsta kolica, stolica za vađenje krvi i dr.), dijagnostičkih sistema i sistema za monitoring, do raznovrsnih endoskopskih sistema, laserskih uređaja, opreme za operacione sale – vrhunskih operacionih stolova i operacionih lampi, opreme za anesteziju i jedinice intenzivne nege, stomatoloških jedinica itd.

Sva oprema iz prodajnog portfolija firme WINMEDIC ispunjava osnovne zahteve u pogledu kvaliteta i funkcionalnosti, čime obezbeđuje visoku efikasnost i sigurnost procesa rada i kvalitetnu medicinsku uslugu svim pacijentima.

U firmi WINMEDIC verujemo da se odgovarajuće medicinsko okruženje može u potpunosti kreirati i opremiti samo u atmosferi poštovanja, kredibiliteta, inovativnosti, razmene znanja i saradnje između zdravstvenih radnika i nas, dobavljača opreme. Želja nam je da naši klijenti budu fokusirani pre svega na pacijenta, a da nama prenesu svoje potrebe, ideje, želje i očekivanja. Mi ćemo se onda potruditi da im obezbedimo neophodnu kvalitetnu opremu, sa kojom će biti u stanju da postignu željene kliničke rezultate. I sve to u okviru raspoloživog budžeta.

Posle skoro osam godina postojanja, WINMEDIC je u stanju da ispuni želje svojih klijenata i da im obezbedi sveobuhvatnu podršku, od konsultacija i saveta za odabir i konfigurisanje traženih proizvoda, isporuke proizvoda i obuke za korišćenje istih, pa do efikasne podrške posle puštanja u rad, servisa i svih potrebnih rezervnih delova.

Detaljne informacije o svim proizvodima firme WINMEDIC možete dobiti na telefon +381 62 1331289 ili putem naše internet stranice www.winmedic.rs.

Intervju sa:
Dr Vukašin Kariklić
Medicinski direktor

WINMEDIC d.o.o.
Dušana Vukasovića 27,
11070 Beograd,
tel/fax: +381 11 713 8 207;
mob: +381 62 133 1289;
e-mail: office@winmedic.rs
web: www.winmedic.rs