Wine vision by Open Balkan, 03.09.2022. Belgrade, Serbia

0
401

Turistička organizacija Srbije (TOS) osnovana je Zakonom o turizmu iz 1994. godine kao institucionalni nosilac promocije turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu, kao i za obavljanje drugih poslova od značaja za razvoj informativno-propagandne delatnosti u turizmu Republike Srbije. Delatnost TOS-a usmerena je ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet. Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji s turističkim organizacijama regiona, gradova i opština i turističkom privredom radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim destinacijama.

Time se stvaraju osnove da turizam dobije status jedne od prioritetnih razvojnih privrednih grana i da s njim povezane privredne grane budu faktor stabilnog održivog rasta i razvoja. Promotivne aktivnosti imaju za cilj da turizam postane vodeći promoter imidža Republike Srbije u svetu kao moderne i poželjne destinacije za odmor, ostvarujući stalnu inovativnu funkciju u primeni savremenih standarda, novih tehnologija i zaštiti prirode. Turistička organizacija Srbije u svom radu prati savremene trendove u sferi promocije i koristi nove komunikacione i promotivne alate koji se baziraju na e-marketing tehnologiji za komunikaciju s turistima i time povećava efikasnost marketinških aktivnosti. U budućim aktivnostima TOS će kontinuirano raditi na unapređenju promotivnog miksa – uvođenju novih komunikacionih i promotivnih alata onlajn marketinga, mobilnih aplikacija i zajedničkih platformi distribucije informacija.U cilju jedinstvenog sprovođenja turističke informativno-propagandne delatnosti, uključivanja turističkog prostora Srbije u evropske turističke rute i jačanje bilateralne saradnje u oblasti razvoja turizma, TOS učestvuje na svim većim svetskim sajmovima turizma, specijalizovanim turističkim radionicama i sl. TOS sarađuje s drugim nacionalnim turističkim organizacijama i brojnim međunarodnim, regionalnim i strukovnim turističkim asocijacijama. TOS je član sledećih međunarodnih organizacija: Evropska turistička komisija (ETC), Dunavska turistička komisija (DTC), Dunavski centar za kompetenciju (DCC), Međunarodna asocijacija Transromanika, Evropsko udruženje turističkih autobusera (RDA) i ICCA.