Veliki Četvrtak

0
548
Tajna Večera

Na Veliki četvrtak, obeležavaju se četiri događaja: sveto pranje nogu učenicima, Tajna večera, čudesna molitva i izdajstvo sina Božijeg.

Gospod Isus Hristos je svojim učenicima oprao noge učeći ih tako, sopstvenim primerom, kako treba da služe jedni drugima. Da onaj koji je među prvima, treba da bude sluga ostalima, a ne gospodar. Zapovedio im je i da ljube jedni druge: „Da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim“ (Jn. 15, 12)

Tokom Tajne večere, uspostavljena je Sveta Tajna Pričešća- Evharistije. Hristos je darovao lek Besmrtnosti, da se uvek sećamo Njegove sposobnosti stradanja i našeg spasenja.

„Uzmite, jedite; ovo je telo moje, koje se lomi za otpuštanje grehova“ i „Pijte iz nje svi; Jer ovo je krv moja Novoga Zaveta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova“ (Mt. 26, 26-28). Ove se reči mogu čuti u toku Svete Liturgije.

Isus Hristos zatim odlazi u Getsimanski vrt, gde se znajući za sva stradanja koja Mu predstoje moli Ocu. Tama oko Njega, tokom molitve bila objasana, a Njegove haljine su bile bele kao sneg.

Juda je u vrt došao sa slugama prvosveštenika i fariseja, da Ga izda. Isusa im je pokazao celivajući Ga jer im beše rekao: „Koga poljubim, taj je“ (Lk. 22, 47), a Hristos ga je upitao „Judo, zar cjelivom izdaješ Sina Čovječijega?“(Lk. 22, 48).

Tada je Petar, koji je beskrajno voleo Hrista, poklekao i tri puta Ga se do zore odrekao