Tradicionalna, etno muzika ,,World Music”

0
1341
etno muzika srbija

Da li je moguce mladima približiti etno muziku? Ako bismo u tome uspeli bar na trenutak bismo ih vratili u jedno Božansko doba , a naši preci bi bili ponosni zbog toga. To je put kojim idem ja, a verujem i još mnogi ljudi i pored nas etnomuzikologa. Kako bismo Vas uveli u priču i ceo svet etno muzike, svega onoga što ona obuhvata, ispred Vas stoji jedan tekst koji predstavlja uvod cele naše priče. Stoga Vam želimo lepo putovanje kroz ovaj čaroban svet!

Na našim prostorima je zastupljeno mnogo žanrova muzike, svaka nađe svog slušaoca. Veoma je bitno ne zaspostaviti i ne zanemariti tradicionalnu, etničku muziku, u svetu poznata pod nazivom ,,World Music”, prevod ovog izraza – muzika sveta. Svaka država sa sobom nosi svoju tradiciju, kulturu pa tako i muziku po kojoj je prepoznatljiva.

Na našu veliku žalost, mladi ljudi nisu  upućeni u tradicionalnu muziku. Onu koju su stvarali naši preci uz veliki trud sa instrumentima koji su im bili na raspolaganju. Uspevali su da bez studija i snimanja dođu do izuzetno vrednih melodija, pesama, u kojima su kroz tekst govorili o svom životu.

Do svih ovih informacija dolazimo zahvaljujući etnomuzikolozima, naučnicima koji proučavaju kulturu i čiji je fokus istraživanja vezan za same procese muzike, tj. kako se ona manifestuje. I kako proučavani subjekti nose određene tradicionalne prakse. Tako dolazimo do saznanja kako su na težak način dolazili do instrumenata, praveći ih najčešće od drveta. U današnjoj praksi zastupljeni su instrumenti poput kavala, frule, dvojnica, gajdi, tambure, tapana i drugih.

Na ovakvim kulturnim manifestacijama, javnim nastupima i posebnim prilikama, nosila se narodna nošnja. Bila je veoma bitan simbol geografskog ali i etničkog identiteta. Zauzima istaknuto mesto u kulturi i tradiciji svakog naroda. Tako je i dan danas, narodna nošnja je uvek tu gde je i neki od oblika tradicionalne prakse.

U muzičkim školama u Srbiji je zastupljen odsek tradicionalnog pevanja i sviranja. Na Muzičkim akademijama u Beogradu i Novom Sadu, postoje smerovi etnomuzikologija i etnokoreologija. Sve više mladih ljudi se opredeljuje za upis na ovaj smer, i to je velika nada da će sve ono što je tradicionalno biti preneto novim generacijama i neće biti sačuvano od zaborava.

Piše: Katarina Stevanović