Saveti hirurga – barijatrijska hirurgija

0
707

Hirurgija gojaznosti ili barijatrijska hirurgija je relativno mlada hirurška grana i razvila se praktično intenzivno u poslednjih 20 godina. Broj procedura u svetu raste svake godine, što se objašnjava porastom broja patološki gojaznih osoba, ali i napretkom same hirurške tehnike i sve boljim rezultatima koji se danas postižu.

Koje hirurške procedure se najčešće primenjuju u cilju lečenja gojaznosti?

Danas su najzastupljenije dve hirurške procedure:

 1. Sleeve“ gastrektomija (sužavanje želuca) – ovom procedurom se sužava želudac, tako da je redukovana količina hrane koja se može uneti. Pored toga, odstranjuje se deo želuca koji luči hormon grelin, a koji je suštinski odgovoran za regulaciju sitosti i gladi u centralnom nervnom sistemu.
 2. Gastrični “bypass“ – ostavlja se samo mali početni deo želuca, koji se potom spaja sa tankim crevom. Na ovaj način, smanjuje se mogućnost većeg unosa hrane, ali i veliki segment tankog creva gubi sposobnost resorpcije, tako da ovaj metod predstavlja kombinaciju restrikcije unosa i malapsorpcije.

 3. Kada postajem kandidat za hirurgiju mršavljenja?

  Indikacije za barijatrijsku hirurgiju su:

  1. Indeks telesne mase (BMI) veći od 40.
  2. Indeks telesne mase (BMI) veći od 35 uz prisustvo udruženog zdravstvenog poremećaja koji je najčešće uzrokovan gojaznošću kao što su: dijabetes melitus, povišen arterijski pritisak, hiperlipidemija, apneja u snu, masna jetra (koja nije posledica unosa alkohola), GERB, astma, problem sa venama, urinarna inkontinencija, problem sa zglobovima (najčešće kukovima).
  3. Indeks telesne mase (BMI) veći od 30 uz prisustvo dijabetesa ili metaboličkog sindroma.
  4. Indeks telesne mase (BMI) veći od 35 uz višestruke neuspešne pokušaje dijeta ili drugih vidova mršavljenja.

  5. Šta podrazumeva priprema za barijatrijsku proceduru?

   Onog momenta kada je postavljena indikacija za hiruršku proceduru i odlučili ste se da preduzmete taj korak u životu, neophodno je sprovesti detaljnu pripremu. U periodu pre operacije, neophodno je da od nutricioniste (specijaliste ishrane)  dobijete posebnu, niskokaloričnu dijetu, koja će vaše telo adekvatno pripremiti za operaciju i olakšati rad hirurga.

   Neophodno je proći detaljne preglede srca i pluća, te odraditi kompletnu laboratorijsku analizu krvi. U saradnji sa endokrinologom, potrebno je uraditi korekciju terapije za dijabetes ili za štitastu žlezdu, ukoliko patite od ovih oboljenja.

   Obavezno je načiniti endoskopiju gornjeg digestivnog trakta (gastroskopiju), kako bi se na vreme stekao uvid u to da li postoji još neki problem na jednjaku ili na želucu koji se leči pre operacije ili se može rešiti samom operacijom. Endoskopski nalaz može značajno uticati i na odluku hirurga o vrsti procedure koju će preporučiti.

   Adekvatna priprema obuhvata, između ostalog, i psihološku procenu od strane licenciranog psihoterapeuta.

   Isključivo ispravno i kompletno sprovedena priprema, motivisan pacijent i operativni zahvat izveden od strane stručnog tima, garantuju uspešnost hirurškog lečenja!

   +381114238623
   +38169616163
   Resavska 64, Beograd

   http://www.struktura.rs

www.struktura.rs

www.struktura.rs & www.udruzenje.rs

http://www.udruzenje.rs