Proročanstvo se ispunilo posle 700 godina – manastir Svetog Save Osvećenog

0
3796
Manastir Svetog Save Osvećenog

Spremajući se da preda Gospodu dušu svoju, Sveti Sava Osvećeni je ostavio jedno proročanstvo. Oko odra svoga okupio je monahe i izgovorio sledeće reči: oci i braćo dođite oko odra moga, Gospod moj kom sam služio celog svog života objavljuje kraj mog zemnog života, a vama zaveštavam da sinu kraljevskoga roda koji nosi moje ime, a doćiće sa dalekog zapada predate sledeće darove. Moj igumanski štap – žezlo i ikonu Majke Božije Mekokopitateljicu. Proroćantvo koje je izrečeno se prenosilo sa kolena na koleno vekovima, sve dok se nije obistinilo. A obistinilo se 700 godina od kako je izrečeno, tačnije 1229 godine kada je u lavru Svetoga Save Osvećenog svojom nogom kročio , monah kraljevskoga roda, koji je nosio ime kao i osnivač lavre, a to bio Sveti Sava Nemanjić. Kada je Sveti Sava Nemanjić došao do kivotaa gde su se nalazile mošti Svetoga Save Osvećenog koji mu je bio uzor u monaškom životu i prilikom poklonjenja igumanski štap koji je bio pored kivota sa mostima je pao, to čudo se ponovili tri puta. Monasi nisu tom čudu pridavali preveliku pažnju sve do trenutka dok se nije desilo čudo, kada je ikona Majke Božije Mlekokopitateljica sišla sa trona i krenula u susret Svetom Savi Nemanjiću.

Monasi videvši to čudo koje se dešava pred njihovim očima, pitali su tad za njih nepoznatog monaha koje, odakle je, kog je roda? Kad im je Sveti Sava Nemanjić objasnio sve što ih je zanimalo, onda su se monasi setili predanja koje im je ostavio osnivač lavre Sveti Sava Osvećeni da se prenosi sa kolena na koleno dok se ne obistini, a proročanstvo se obistinlo i taj monah za kog je Sveti Sava Osvećeni prorekako da će doći bio je upravo Sveti Sava Nemanjić. Monasi su predali svetirnje koje je u zaveštanje ostavio Sveti Sava Osvećeni, a uz to i svetinju koju je u osmom veku dosavši u lavru da se podvizava zaveštao Sveti Jovan Damaskin a predhodno čuvši za zaveštanje osnivača lavre. Zaveštao je ikonu Majke Božije Trojeručicu koju je sa sobom doneo u lavru i pred kojom se predhodno iscelio da se kao dar preda tom monahu koji po proročkim rečima treba da dođe.