Otvorena nova stalna postavka u Konaku kneza Miloša

0
399

Otvorena nova stalna postavka u Konaku kneza Miloš

Pomoćnik ministra za kulturno nasleđe i digitalizaciju Danijela Vanušić prisustvovala je otvaranju nove stalne postavke u Konaku kneza Miloša, depadansu Istorijskog muzeja Srbije, i tom prilikom istakla da taj čin predstavlja vrhunac u delovanju muzejske institucije u jednom vremenu.

Ministarstvo kulture I infomisanja

„Stalne postavke se dugo prave i jednako dugo traju. One putem muzejskih predmeta i teorijskih koncepata prenose ideju o prošlosti, koja nam pomaže da iznova sagledavamo bližu i dalju istoriju sopstvenog naroda, i tako razumemo i našu sadašnjost i trenutne potrebe“, naglasila je Vanušić.

    Ministarstvo kulture I infomisanja

Pomoćnik ministra napomenula je da ta stalna postavka govori o oslobođenju Srba iz Otomanskog ropstva, Prvom i Drugom ustanku, prvim koracima ka organizovanju moderne države, ali i o sticanju međunarodno priznate nezavisnosti, dinastičkim i političkim sukobima.

„Zbog toga je rad Istorijskog muzeja Srbije aktuelan i važan, jer govoreći o prošlosti, govori i o pitanjima naše sadašnjosti“, izjavila je pomoćnik ministra.

Vanušić je podsetila da prostor nekadašnjeg dvora kneza Miloša, njegov nastanak i istorija, koji svedoče o istrajnosti i žilavosti srpske kulture koja je opstajala i razvijala se i u najtežim okolnostima, predstavlja prostor istorijskog pamćenja, i da zato čini deo celine Istorijskog muzeja Srbije koji baštini i čuva kulturno nasleđe srpskog naroda.

Pomoćnik ministra napomenula je da će višedecenijska nepravda učinjena prema toj ustanovi kulture biti ispravljena obezbeđivanjem prve zgrade namenjene Muzeju.

Ministarstvo kulture I infomisanja

„Uloga nacionalnih institucija kulture, posebno muzeja, je ne samo da doprinose očuvanju i predstavljanju kulturnog blaga našeg naroda, već i da aktivno učestvuju u procesima izgradnje kolektivnog pamćenja.  Nadam se da ćemo zajedničkim, posvećenim radom koji je pred nama na vreme realizovati svaku aktivnost usmerenu ka ostvarenju cilja, a to je preseljenje Istorijskog muzeja Srbije u novu zgradu“, zaključila je Vanušić.