O čemu nas uči Jevanđelje Gospoda Isusa Hrista

0
435
Ko veruje u mene ima Zivot Večni

Da je Gospod Hristos sve i svja u tebi kao čoveku, u tvojoj porodici, u tvojoj školi, u tvome narodu, u tvojoj državi kao državi. Ako Gospod Hristos nije sve ko smo mi? Leševi, leševi, leševi! Šta je čovek ako je smrt poslednja stanica? Jel li to Bog hteo da se podsmehne čoveku što ga je stvorio smrtnim? Ne, On je došao u ovaj svet, Bog postao čovek, da pobedi smrt za nas, da pobedi greh za nas, da pobedi đavola za nas. I On pobeđuje! Samo jedno od tebe traži? Šta? Veru,veru u Njega! Slobodnu veru, ne iznuđenu topvima, avionima, nego slobodnu ver. I toj takvoj veri zaista Gospod daje pobedu nad svakim grhom, nad svakom smrću, nad svakim đavolom.

Setite se, Gospod Hristos šalje Svoje Apostole u svet ,, kao ovce među vukove“ ,ovce među vukove! Koji je to vojskovođa, koji je to car koji bi svoju vojsku slato tako! Kako će ovce pobediti vukove? Gle u ono vreme kada je Gospod slao ucenike svoje Rimsku carevinu, jedistvenu, ogromnu, koja je obuhvatla ceo svet, kad ih šalje On ih šalje kao ovce među vukove, među neznabošce. I desilo se najvće čudo u istoriji braco: da su ovce pobedile vukole! Ovce pobeile vikove! To je jedistvna pobeda, pobeda Gospoda Hrista.

To On i danas radi. I danas ovce Hristove u Srpskome narodu, u ovome svetu pobeđuju vukove. Čime? Verom! Sve oružijem Božijim. Nije nas Gospod Hristos poslao u ovaj svet bez oružija, nije nas poslao bez oružija, jer zna da nas šalje najvećem neprijatelju bića ljuckog, šalje nas grehu, smrti, đavolu, da se sa njime borimo. Zaista nam je dao oružije, koje Sveti Apostol Pavle naziva sveoružijem Božijim. Jer naš rat nije sa telom i krvljom u ovom svetu, nego sa duhovima zla ispod neba, sa grsima, sa strastima, sa đavolom.I ti čoveče, možeš biti pobedilac samo na jedan način: ako naoružaš sebe verom, molitvom, postom, bdenjem, milosrđem, pokajanjem, i svim drugim svetim vrlinama.I tako ćeš se moći održati u zlu danu, govori Apoastol, kad dođe iskušenje ne treba kao ličnost, kad dođe iskušenje na tebe kao na predstavnika jedne porodice, jednog naroda. I mi pobeđujemo ali ne sami. Ispred nas i oko nas svi Srpski Svetitelji, na čelu sa Svetim Savom, među njima i sa ravnoapostolnim Vladikom Nikolajem. Svi oni gledaju nas danas kako se davimo u mrtvom moru pružaju ruke svoje, pružaju svakome od nas, ali nikoga nasilno ne spasavaju, već prizivaju, pozivaju, objavljuju Blagoves Gospoda Hrista.

Čoveče, jedan je način da ti možeš pobediti greh, to je pokajanje. Držeći Evanđelje, cuvajući zapovesti Božije, jedini je način koji pobeđuje smrt, vaskrsava iz mrtvih zaista, to je opet pokajanje i sve vrline novozavetne. To je tvoje svetlo oružije. Ako ga nemaš, sigurno ćeš biti davljenik.

Beseda, Prepodobnog otac Justin Popovic