Nedelja posta šesta Cvetna

0
500
Gospode Isuse Hriste, Sine Božij pomiluj nas grešne

 

Nedelja pred Vaskrs, posvećena je svečanom Hristovom ulasku u Jerusali. U petak ove nedelje (petak uoči Cveti) završava se časni post  – sveta četrdesetnica. Ostali dani posta su takođe posni, Lazareva subota, Cveti i dani Velike nedelje.

Lazareva subota – Vrbica

Subota uoči praznika Cveti posvećena je uspomeni na vaskrsenje četvorodnevnog Lazara i na ulazak Hristov u Jerusalim, kada su ga deca svečano dočekala i pozdravila. Tada se u našim hramovima popodne sliži večernje bogosluženje i u crkvi se unose mlade olistale vrbove grančice. Pošto se grančice vrbe osvete, sveštnik ih dele okupljenom narodu. Ovo je isključivo praznik dece.  Taj dan majke svečano obuku decu, pa i ovu najmanju, i dovedu ih u hram, stavljajući im oko vrata zvončiće sa trobojkom. Mlade vrbove grančice se odnose kući i stavljaju pored ikone ili kandila.Sa ovim danima počinju pripremni Vaskršnji praznici Velike nedelje.

Blaženi čista srca jer će Boga videti

Česo oko gleda svet i sve što je u svetu, a utrunjeno oko ne može da gleda ni da vidi. Tako je i sa srcem čovečijim. Bog je obdario srce čovečije naručitom vidljivošću. Kad je srce pokriveno trunjem greha, ono postaje slepo, ne vidi ništa. Kad se srce potpuno očisti, ono vidi nevidljivi svet sam po sebi, i vidi Onoga koji je Srce nevidljivog sveta, vidi Boga.

Moli Boga da ti očisti srce, i videćeš neslućena čudesa u ovome fizičkome svetu, koji si do sada gledao samo očima bez srca.

 

Srce čisto sazdaj u meni Bože! Tako se molio prorok i pesnik David. I ti se tako moli. Ponavljaj i ponavljaj tu molitvu, i Bog će ti dati čisto i vidovito srce, ti ćeš videti smisao u svakom događaju i zbivanju, i poznaćeš simbolički značaj svake stvorene stvari u svetu.

Čime se može i čime Bog može očistiti srce čovečije. Samo Duhom. I ako budeš umilostivio Boga da ti sazda čisto srce u tebi, on će to učiniti pomoću Duha Svetoga Sina Isusa Hrista, to jest pomoću  Svetoga Duha, koji je jedan, nevidljivi, nepromenljiv, nasuprot svakom drugom duhu što predstavlja mnoštvo, deljivost i promenljivost.

Zbog toga je naša mudra majka, Crkva Pravoslavna, propisala da se od Polunoćnice do Povečerja, svaki danna savkom bogosluženju i u molebanu čita ona silna molitva: Care Nebeski, Utešitelju Duše istine, koji svuda i sve ispunjavaš, Skrovište dobra i životodatelju, dođi i useli se u nas i očisti nas od svakog greha, i spasi Blagi, duše naše!

Jesi li bio na gumnu kad vejač veje žito svoje? Kad je omorina i zatišje, on stoji i čeka da duva vetar. Jer ne može bez vetra da odvoji plevu od pšenice. A kad vetar dune, on pun radosti. Jer vetar mu je najbolji čistač. Za tili čas vetar odnese plevu i ostavi čistu pšenicu na gumnu.

Sam Gospod naš Isus, Spasitelj naš i Vaskrsitelj na, rekao je za Božiji duh da je slobodan; duh duše gde hoće ( Jov 3,8). Vaistinu, i gde hoće i kad hoće. Zato je zapovedio apostolima Svojim o vaznesenju na nebo, da čekaju u Jerusalimu gde će primiti silu kad siđe, veli. Duh Sveti na vas( Dela apost. 1,8).

Uovoj šestoj nedelji časnog posta kada ćeš čuti jevanđelje o vaskrsenju Lazarevom iz mrtvih, saberi i upravi misli svoje na čisto srce koje Bog vidi. I probaj čistotu srca svoga na ovome čudu vaskrsenja četvorodnevnog mrtvaca. Nečisto srce neće na ovom događaju videti Boga niti čudo Božije, nego će sricati svoju hlapnjavu o hipotizmu, sugestiji i drugim vračarijama, koje su stekle svoje naučne rubrike. I ti ako ne budeš ove video Boga ( u licu Hrista Vaskrsloga) i čudo Božije u vaskrsenju Lazara, znači imaš još nečisto srce.

No ni u kom slučaju ne očavaj. Ako samo iskreno želiš čisto srce – Bog je Darodatelj svih dobara, daće ti ga. Ne sumnjaj – Daće ti Bog čisto srce i tvojoj radosti neće biti kmere ni kraja.

Pastirsko pismo 15