Iz prošlosti u budućnost poseta Austrijske delegacije Spomen-kosturnici na Gučevu

0
1500
Spomen-kosturnica na Gučevu

Planina Gučevo ušla je u sve naše istorijske zapise posle Prvog svetskog rata kada je na njenim obroncima vođena prva rovovska bitka na svetu.

Spomen-kosturnica na Gučevu

Znamenito mesto jeste Spomen-kosturnica na Gučevu u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci srpskih i austrougarskih ratnika, izginulih na ovom prostoru 8. septembra 1914., na početku Prvog svetskog rata tokom Bitke na Drini koja je trajala 55 dana.

Spomen-kosturnica na Gučevu

Izgradnju Spomen piramide sa kosturnicom na platou započela je austrougarska vojska tokom Prvog svetskog rata i nije je dovršila. Udruženje rezervnih oficira i ratnika je sakupilo 3200 posmrtnih ostataka, pronađenih na prostoru Gučeva, u zajedničku kosturnicu, 1929. godine. Spomenik je u obliku piramide, visok 16,85 m, sastavljen od kamenih blokova.

Spomen-kosturnica na Gučevu

Osnova piramide je u obliku kvadrata, sa ispustima na sve četiri strane tako da se u osnovi spomenika obrazuje krst. Na zapadnoj strani piramide postavljen je lovorov venac urađen od belog mermera sa krstom u sredini. Na njenom vrhu je dvoglavi orao raširenih krila, isklesan od belog mermera.

Spomen-kosturnica na Gučevu