Intervju – Slobodan Ejupović savetnik za tehničku zaštitu lica i objekata

0
1373

DMG: Gospodine Ejupoviću, Vas konsultanta-savetnika iz oblasti tehničke zaštite lica i objekata, molimo da našim čitaocima prezentujete aktuelnosti u oblastima rada kojima se godinama uspešno bavite, u Beogradu, Srbiji i šire.

S.E.: Na osnovu višedecenijskog iskustva u ovoj oblasti tehniške zaštite, što podrazumeva zaštitu lica dozvoljenim tehničko-hemijskim sredstvima, obuku pojedinaca ili grupa za postupanje u slučaju napada, izbijanja požara, provala i različitih drugih incidentnih situacija, tj. obuku lica za postupanje u kriznim situacijama, izjavljujem da je tehnička zaštita objekata veoma širok pojam delatnosti i rada na našim prostorima s obzirom na šaroliku sliku na našem tržištu, a pre svega ako posmatramo sa aspekta, odnosa kvaliteta i cana, ponuda usluga i ugradnji, primeni proizvoda.

Centar tehničke zaštite-Beograd, Slobodan Ejupović i Miša Ćirić

DMG: Šta je potrebno da potencijalni korisnici ovih usluga znaju u praksi?

S.E.: Korisnici ovih usluga treba da znaju da ne postoji u isto vreme, jeftin, a dobar sistem tehničke tehničke zaštite. Bez obzira na sve, napominjem i bilo kakav, pa i najjeftiniji tehnički uređaj može postići neki efekat zaštite, ali pre svega, ja želim da dam prave i profesionlne savete, za najbolji učinak i zaštitu.

Najbolji efekat u praksi se postiže kombinacijom sistema elektonske i mehaničke zaštite, različiti alarmni sistemi (u slučaju neovlašćenog upada, požara …) i video nadzor. Pri izboru proizvoda za ugradnju jako je bitno da se zna da se ugrađuje oprema koja ima određene sertifikate o kvalitetu, da se zna proizvođač, uvoznik, serviser opreme i rezervnih delova i svakako da je uređaj na aktuelnom razvojnom tehnološkom nivou u savremenom dobu, što znači da kod video nadzora, pored same rezolucije snimljenog materijala od preporučenih minumum 3 mega piksela, veoma je bitno i koliko slika u sekundi imamo zabeleženih na snimku. Što veći broj slika u sekundi to je bolja forenzička analiza snimka, preporuka je mimumum 25 slika u sekundi. Vrlo često se dešava da korisnici ugrade jeftine, neupotrebljive sisteme kada se dešava da je radnja snimljena, s snimak neupotrebljiv, nejasan, mala rezolucija, mali broj slika u sekundi, neupotrebljiv za identifikaciju i razjašnenje događaja.

DMG: Gospodine Ejupoviću, gde su po Vama problemi u realizaciji adekvatne zaštite lica i objekata u praksi

S.E.: Prvo, kosrisnici prilikom odabira opreme ne dobijaju prave i potpune informacije o radu, primeni i upotrebi, tako da su veoma često njihova očekivanja mnogo veća u odnosu na realne mogućnosti. Iz tih razloga veoma je bitno da prilikom odabira pojedinca ili firme koja se bavi ovom oblašću, korisnik mora da sagleda ozbiljnost samog ponuđača, radno iskustvo, prisustvo na tržištu, reference, preporuke itd. Moj savet je, poštujmo struku i iskustvo, zakonske okvire i normative, a ne samo da je cena presudni faktor kupovine i ugradnje.

DMG: Šta u Vašem poslu znači PRVIH 15 MINUTA?

S.E.: Veoma je važno, napominjem i podvlačim, DA SE OPREMA KOJU STE UGRADILI U PRAKSI I KORISTI, pogotovo alarmi za uzbunjivanje za slučaj neovlašćenog upada u vaš stamebeni i poslovni prostor. Često se dešava da korisnici napuste na kratko prostor u kome borave ili rade, a ne uključe alarm, TO JE TIH 15 MINUTA i uprava je to momenat, trenutak nepažnje koji neko čeka da zloupotrebi. Posledice su – ovakve česte situacije koje se na žalost dešavaju.

DMG: Vama kao savetniku u ovoj oblasti o kojoj govorimo i pišemo, za šta sve mogu da se obrate zainteresovana lica i firme?

S.E. Od mojih stručnih kolega i mene lično, korisnici mogu da očekuju maksimalno profesinalni odnos prema zadatom upitu, zadatku i sutuaciji. Lično sarađujem isključivo sa profesionalcima, to su najbolji pojedinci i firme iz oblasti tehničke zaštite lica i objekata. Osim saveta, na zahtev korisnika, naši timovi rade procenu, projektovanje, prodaju opreme, servisiranje, održavanje postojećih sistema i profesionalnu ugradnju na celoj teritoriji Srbije. Lista mnogobrojnih zadovoljnih klijenata, kao referenca, dokaz su tome.

DMG: Osim iz Srbije i regiona, imate li upite za savet i ugradnju iz naše diaspore, rasejanja širom sveta i zbog čega?

S.E. Razvojem interneta i savremenih mobilnih tehnologija, tj. pametnog video nadzora, svako na svom pametnom mobilnom uređaju može da vidi šta se trenutno dešava u objektu ili van njega i da sa svojim najdražima uspostavi dvosmernu tonsku-video komunikaciju, tako da mogu da opšušteno učestvuju u svemu što se dešava po pitanju imovine i lica i budu sigurni da neko profesionalno brine o tome, na nivou kao da ste bilo gde u svetu.

Zainteresovani mogu da mi se jave na tel.viber/whatsapp: 00 381 65 245 22 99,
email: centartehnickezastite@gmail.com, Beograd, Srbija

DMG: Molimo Vas za završnu poruku i savet našim čitaocima.

S.E.: Svi treba da znaju da je bezbednost života i imovine kao i informacija danas vema važna i da na vreme misle o tome. U našem poslu, kao i u medicini, bolje je sprečiti nego lečiti posledice.

DMG: Hvala Vam za intervju.
Razgovor za DMG vodio Miša Ćirić, 14.04.2021.g. Beograd, Srbija