15 C
Belgrade
25/05/24
prodaja opreme za mobilne telefone
Home Biznis Intervju sa dr Mihajlom Jovanovićem, Kancelarija za IT i eUpravu Republike Srbije

Intervju sa dr Mihajlom Jovanovićem, Kancelarija za IT i eUpravu Republike Srbije

0
1848
Kancelarija za IT i eUpravu Republike Srbije
Diaspora media group intervju sa dr Mihajlom Jovanovićem, direktorom kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, razgovor vođen u Beogradu 01.06.2021.g., aktuelnosti u mnogim segmentima rada: projekat vakcinacije stanovništva, usluga eGradjanin, projekat eTurizam, eKonzulat, državni Data centar, eVrtić, Digitalni zeleni sertifikat  itd. (euprava.gov.rsite.gov.rs).
Kancelarija za IT i eUpravu Republike Srbije

Kancelarija obavlja stručne poslove koji se odnose na:

 • projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade;
 • razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono – komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade, kao i podršku u primeni informaciono – komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade;
 • projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa;
 • poslove za potrebe Centra za bezbednost IKT sistema u republičkim organima (CERT republičkih organa);
 • pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa;
 • planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade;
 • koordinaciju i pružanje podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje i poslovanja na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, praćenje i promociju povezivanja javnog i privatnog sektora u oblastima digitalne inovativne kreativne ekonomije kroz Platformu „Srbija stvara“, sa ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Srbije;
 • kao i druge poslove određene posebnim propisima.

Kancelarija može pružati stručnu pomoć drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti za njihove potrebe.

Poslove iz svoje nadležnosti Kancelarija vrši za sve organe državne uprave, osim za one koji zbog specifičnosti poslova imaju svoje službe za vršenje tih poslova.

Građani Srbije će  Digitalni zeleni sertifikat moći da dobiju, pored Portala eUprava, i na šalterima 200 pošta širom zemlje uz važeći pasoš.

Izdavanje sertifikata je za građane besplatno, ceo proces – od podnošenja zahteva do izdavanja dokumenta traje svega nekoliko minuta.

Digitalni zeleni sertifikat biće dostupan i u poštama na graničnim prelazima, kao i u pošti na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu (Terminal 1 u prizemlju).

„Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Poštom Srbije na čijim šalterima građani već imaju pomoć pri otvaranju naloga na Portalu eUprave čime postaju eGrađani, napravili smo i mogućnost da se na istim šalterima izdaju i Digitalni zeleni sertifikati. Svesni smo da stariji građani nemaju znanja i mogućnost da kreiraju nalog na Portlu eUprava i uključivanjem Pošte Srbije u izdavanje Digitalnog zelenog sertifikata ćemo ovaj problem rešiti. Želimo da svima omogućimo da dobiju verodostojnu potvrdu o vakcinaciji i rezultatima testiranja i pozivamo sve građane, koji nemaju mogućnost da koriste usluge Portala eUprava, da svoj Digitalni zeleni sertifikat preuzmu u jednoj od 200 poslovnica Pošte“, izjavio je dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

„Izdavanjem Digitalnog zelenog sertifikata Pošta Srbije nastavlja realizaciju svojih ključnih ciljeva, a to su podizanje kvaliteta i širenje usluga i uključivanje u proces digitalizacije. Uz veliku podršku premijerke Ane Brnabić, Pošta intenzivno sarađuje sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije na razvoju novih digitalnih servisa sa ciljem da zauzme lidersku poziciju u regionu“, izjavio je Zoran Đorđević, v.d. direktora JP „Pošta Srbije“.

Spisak pošta u kojima je omogućeno izdavanje Digitalnog zelenog sertifikata dostupan je na sajtu Pošte Srbije.

Kancelarija za IT i eUpravu Republike Srbije

Kancelariji za IT i eUpravu u prisustvu ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića i direktora Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihaila Jovanovića, predstavljena nova elektronska usluga – eKonzulat. Svi stranci koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle od sada mogu onlajn da apliciraju za vizu tipa D, za duži boravak do 180 dana, putem usluge dostupne na internet adresi https://ekonzulat.gov.rs/ .

Uvođenjem ove usluge znatno se olakšava rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije na viznim poslovima, posebno u onim zemljama odakle dolazi veliki broj lica koja se zapošljavaju u Srbiji.

Stranac čim aplicira za vizu D dobija ID broj svog zahteva i poslodavac koji namerava da ga zaposli može podneti zahtev za radnu dozvolu Nacionalnoj službi za zapošnjavanje tako da se postupci izdavanja vize i izdavanje radne dozvole – vode u paraleli. Na taj način postupak izdavanja dozvole za rad je daleko efikasniji.

-Kada dobije vizu D po osnovu zapošljavanja, po dolasku u Srbiju za period za koji mu je odobrena viza D (na primer 180 dana), stranac ne mora da podnosi zahtev za privremeni boravak, jer viza D po osnovu zapošljavanja za tih 180 dana znači da ima regulisan boravak u našoj zemlji. U tom slučaju poslodavac koji namerava da ga zaposli aplicira samo za radnu dozvolu. U slučaju da i nakon 180 dana ostaje da radi u Srbiji stranac kome je odobrena viza D podnosi zahtev za privremeni boravak.

Korisnici eKonzulata biće, pre svega, državljani zemalja Azije (Kina, Indija, Bangladeš, Pakistan, Nepal), kao i državljani Turske, Rusije, Ukrajine, Egipta, koji u velikom broju dolaze da rade, uglavnom na velikim infrastrukturnim projektima, u Srbiji. Kada je reč o strukturi lica koja apliciraju za ovu vrstu viza, reč je radnicima svih profila, koji su deficitarni u Srbiji, dok manji broj čine inženjeri i drugi visoko obrazovani kadrovi.

Postupak onlajn apliciranja za vizu tipa D, za duži boravak do 180 dana, u prvoj fazi će biti samo po osnovu zapošljavanja i odnosi se na sve strance koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle.  U sledećoj fazi razvoja aplikacije, očekujemo da će se na ovaj način, elektronskim putem, moći aplicirati i za ostale tipove viza (po osnovu školovanja, spajanja porodice, vlasništva nad nepokretnostima, lečenja i medicinske nege).

Postupak za dobijanje vize tipa D

 1. Korisnik putem eKonzulata https://ekonzulat.gov.rs/ kreira nalog na Nacionalnom portalu za elektronsku identifkaciju (gov.rs), čime postaje eGrađanin i inicira podnošenje zahteva popunjavanjem same forme zahteva.
 2. Podnošenje zahteva izvršava se kroz vizard u 4 koraka:
  1. Popunjavaju se lični podaci vezani za samo lice koje aplicira, podaci o porodici ako je ima i podaci o zaposlenju.
  2. Podaci o putnoj isptavi.
  3. Podaci o vizi (bira se DKP kom se korisnik obraća, za sada može da aplicira samo za vizu D po osnovu namere da se zaposli), podaci o prethodnim boravcima u RS ako ih je bilo, podaci o nameravanom budućem boravištu u RS (adresa u RS).
  4. Dodavanje prateće dokumentacije – pored fotografije, pasoša, pozivnog pisma korisnik je u obavezi da priloži i druga dokumenta koja DKP zahteva. Takođe na ovom poslednjem koraku korisnik dobija instrukciju za plaćanje takse za obradu zahteva vize, tako da DKP ne uzima zahtev u razmatranje dok uplata nije evidentirana – uplata ne ide preko sistema već korisnici dobijaju samo instrukcije za plaćanje.
 3. Nakon podnetog zahteva od strane korisnika i evidentirane uplate za podneti zahtev, DKP preuzima zahtev u svoj VIS gde radi dalju obradu zahteva i menja status zahteva o čemu je stranka obaveštena putem mejla (svaka promena statusa inicira slanje mejla ka korisniku).
 4. DKP ima mogućnost da izmeni status zahteva ali i da pošalje korisniku komentar, traži dopunu zahteva i pošalje prilog.
 5. Nakon što je korisniku odobren zahtev, korisnik se mora pojaviti u DKP kako bi mu viza bila upisana u pasoš.

Na samom portalu korisniku je dostupna i opcija Procedure gde se nalaze sve bitne infomacije o samom procesu apliciranja za vizu i neophodne dokumentacije koja se očekuje od korisnika, kao i sekcija pomoć gde se nalaze najčešće postavljena pitanja i odgovori. Ministarstvo spoljnih poslova obezbedilo je i korisničku podršku tako da se korisnici mogu obratiti putem mejla ukoliko imaju problem sa korisničkim nalogom ili dodatna pitanja u vezi elektronskog podnošenja zahteva za vizu tipa D.

 

Kancelarija za IT i eUpravu Republike Srbije
Diasporamediagroup.rs media portal
Diasporagroup.org, international business and diplomacy
Produkcija: City marketing service doo Beograd,
Srbija
Info tel: 063- 230 222, 061-6557208