DMG NEWS u predstavlja kompaniju za ponos SCHRACK technik doo Srbija

0
1274
SCHRACK Technik Srbija

Kompanija koja se decenijama definiše kao kompetentan partner za elektrotehniku i to za sve korisnike na području razvoda električne energije niskog napona pokrivajući sklopnu opremu, elektrotehničke proizvode za aplikacije u industriji i zgradarstvu, proizvode tehnologije rasvete, proizvode sigurnosne rasvete, proizvode mrežne tehnologije kao i proizvode fotonaponske tehnologije.

Intervju sa generalnim direktorom Nenadom Rebićem možete pogledati na linku ispod:

Schrack Technik d.o.o.

Vizija

Biti najbolji i najpouzdaniji partner našim strankama u područjima koje pokrivamo našim proizvodima.

SCHRACK Technik Srbija

 

Proizvodi

Izgrađeni sistem pružanja usluga korisnicima i stalni nastavak razvoja naših proizvoda prioritet su u kulturi poslovanja naše kompanije. Naši uređaji i proizvodi osiguravaju besprekorno funkcioniranje i visoku zaštitu ljudi i uređaja, počevši od priključka na mrežu sve do sigurnog nadzora svakog pojedinog potrošača.
Visokim kvalitetom proizvoda i prenošenjem našeg znanja i iskustva u primeni, bilo u direktnom i ličnom kontaktu na lokaciji kupca ili pak u predstavništvu u Store-u, pomažemo našim korisnicima u uspešnom i kvalitetnom tržišnom takmičenju.

Stranke

Naše stranke stoje u središtu našeg delovanja. Mi osluškujemo njihove potrebe i doprinosimo sistematičnošću naših procesa njihovom konačnom uspehu na tržištu.

Kroz to, zadovoljstvo naših kupaca postavljamo na viši nivo i direktno povećavamo vrednost naše kompanije.

SCHRACK Technik Srbija

Usluge

 Na izvoru smo tehnologije i prosleđujemo naša znanja našim korisnicima (projektanti, instalateri…)

   Nastojimo da budemo brzi i precizni u savetovanju pisane dokumentacije u ličnom razgovoru, odnosno uviek dostupni sa preciznim podacima preko elektroničkih medija i web stranice.

Redovno proveravamo da li su naši klijenti zadovoljni, kako bismo stalno poboljšavali svoje usluge.

Saradnici

Kroz visoku samoodgovornost, jasno zadate ciljeve i njihovo dosledno izvršavanje svi saradnici su svesni strateških ciljeva kompanije i prepoznaju svoj konkretan doprinos i značenje u ostvarenju istih.

 U službi naših korisnika naše saradnike šaljemo na školovanja za potrebe struke, osiguravajući im tako mogućnost kompetentnog i stručnog obavljanja radnih zadataka. Time osiguravamo i stabilnost njihovih radnih mesta.

Misija

Definisanjem prelomnih tačaka u našim ciljevima, kao i stalnim merenjem i vrednovanjem ostvarenih rezultata, te sprovođenjem mera u definisanom vremenskom intervalu omogućena nam je precizna analiza kvaliteta napredovanja prema cilju.

Naša politika kvaliteta i odnosa prema okolini jasno je definisana u poslovnim procesima i postupcima. Sprovođenje politike kvaliteta se baš kao i ostvarenje ostalih poslovnih ciljeva u pravilnim vremenskim procesima meri, vrednuje, a primećena odstupanja se ispravljaju.

SCHRACK Technik Srbija

Široka paleta proizvoda i tržišno vodstvo

Paleta proizvoda kreće od razdelnih ormara, releja, zaštitinih prekidača, sklopki, kablova do sigurnosne rasvete i proizvoda najnaprednijih mrežnih tehnologija. Schrack je jedna od malobrojnih kompanija koja svojom ponudom može u potpunosti pokriti sve potrebe elektroinstalatera. U strateški važnim područjima kao što su zaštitini prekidači, mrežna tehnika, sigurnosna rasveta i releji Schrack je vodeći na tržištu. Visok kvalitet proizvoda i optimizovana tehnička rešenja jačaju naše korisnike u odnosu na njihovu konkurenciju u tržišnoj utakmici.

Prednosti u tržišnoj utakmici: kvalitetni proizvodi, kompetentni saradnici, lična briga o kupcima i najbolja dostupnost robe.

Jedinstveni model Schrack-ovog uspeha leži u objedinjavanju kvalitetnih proizvoda, tehnički kompetentnih saradnika koji posvećuju posebnu brigu o kupcima, a sve preko besprekorne logističke dostupnosti proizvoda.

Oko 60% saradnika je u prodaji i direktno je posvećeno tehničkom savetovanju naših kupaca.

U suprotnosti s konkurencijom Schrack ne prodaje svoje proizvode preko regionalnih veletrgovaca, već preko vlastite mreže spoljnih trgovaca. Na taj način smo dospeli gotovo do svih elektroinstalatera, proizvođača razdelnika, specijalista za umrežavanje i korisnika u industriji.

Sa 3 regionalna predstavništva (Beograd, Novi Sad, Niš) i njihovim skladištima otvorenim za kupce (Schrack Store), kao i sa mrežom terenskih komercijalista u Srbiji je brzo i kvalitetno ostvariva svaka želja kupca.

Bulevar Peka Dapčevića 42, 11152 Beograd
Telefon: 011/3092-600

Futoški put 95Đ, 21000 Novi Sad
Telefon : 021/472-40-44

Šumadijska 1, 18000 Niš
Telefon: 018/256-500

Raspoloživost robe je pojačana preko mreže Store-ova, u kojima se nalazi spremno za isporuku u dovoljnim količinama i više od 3.000 artikala, jer je našim kupcima često potrebna roba odmah i nenajavljeno.

Logistički procesi su tako definisani da naše stranke pouzdano prepoznaju po oznakama uz konkretni artikl garantovanu raspoloživost artikla.

https://www.schrack.rs/

Bulevar Peka Dapčevića 42, 11152 Beograd
Telefon: 011/3092-600