DANAS JE BOŽIĆ “Rođenju Hristovome se raduju i nebo i zemlja, i anđeli na nebesima i ljudi na zemlji, i carevi i pastiri, svi narodi”

0
787

Božić je najradosniji hrišćanski praznik, pravoslavni vernici ga slave 7. januara, a predstavlja dan mira, ljubavi i svetlosti. Praznik se slavi sa porodicom i prijateljima, a postoji stari običaj da se na ovaj dan pozdravlja rečima: „MIr Božiji, Hristos se rodi“, a odgovara se „Vaistinu se rodi“.

Podsećanje da Sin Božiji počinje život na zemlji kao beskućnik, rođen je u pećini, ne beše mesta za Njega u običnim domovima u kojima žive ljudi, ne beše mesta za Njega u carskim palatama, i da danas na Ovaj Praznik centar vaseljene nisu velike prestonice sveta, moćnih zemalja, nego jedna obična pećina, Vitlejemska pećina, jer je u njoj rođen Car vaseljenje, Car svih vremena, svih vekova, najmudriji i najmoćniji, čijim se zakonima zemlja drži, opstaje i traje, Njegovim zakonom ljubavi, pravde i dobrote, svim onim što je učinio.

Nebeskom Hlebu u slami Vitlejemskoj

On će spasti narod svoj od greha njihovih, osnov delo Hristovo, junaka koji će izaći na najveći megdan – megdan sa Satanom, grehom i smrću. Treba okovati Satanu, treba itčupati klicu greha iz korena duše ljucke. Pobedonosna reč kroz Njegovu zemnu delatnostmeđu bila je ,, Opraštaju ti se gresi“! U tim rečima sadržavala se diagnoza i lek. Greh – je dijagnoza, a opraštanje grehova – to je lek

U to vreme naredi ćesar popis celog sveta. Tada pođe Josif iz Galileje iz grada Nazareta u Judeju u grad Davidov koji se zove Vitlejem, jer on beše iz plemena i doma Davidova. Poslušni i smireni Gospod dolazi u svet na trnovu stazu i počinje hodati još u utrbi Majke Svoje. Narđuje ćesar, da mu se svi poklonici upišu, i On, kome kome su Serafimi podanici, hodi poslišno da se upoše kao ćesarov sluga. Josif dolazi u Vitlejem, u svoj grad po istoriji i po duhu i nipočem više.

Nijednog srodnika nije imao da ga primi, u gostionicama nije bilo mesta, tamo – amo nije se imalo kud nego u pešteru, gde su pastiri zatvarali ovce.

I rodi sina svoga, Prvenca i povi ga i metnu u jasle. Bolje čiste jasle nego prljava svila i koliko bezgrešnije jasle od dvora ćesarova, i peštera ovčija od Rima. Volovi i ovce neznaju za greh, a i pastiri znaju manje za greh od ostalih ljudi. U toj pećini leži sada Mladenac po ljuckim zakonima i plemena tog istog pastira Davida, i On će poći proziv strašnog Golijata, protiv Satane. ,, Slava na visini Bogu, mir na zemlji, među ljudima dobra volja“! Takva se veličanstvena slava nebeska otkrila i prostodušnim pastirima vitlejemski.

Do tad su tu slavu mogli videti samo izabrani pojedinci, i ovo je prvi slučaj koje saopštava Sveto Pismo, da jedna cela grupa smrtih ljudi na javi vidi i čuje vojsku anđeosku.

To je znak, da je dolaskom Hrista na zemlju nebo širom otvorilo za sve ljude, koji su s čistim srcem žele nebo.Pastirska srca, njihova prosta srca uopšte malo znaju i sumnjaju. Sumnja se gnezdi najviše u srcima nečista od greha i strasti.

I tako se Gospod ne rodi u Rimu, da bude gospodar pomoću sile i oružija već među pastirima da time označi karakter Svoje službe u svetu ,,miroljubiv“! Kao što pastir miluje i neguje svoje ovce, tako će i On da miluje i neguje sve ljude. I kao što pastir brine o jednoj izgubljenoj ovci više nego o dvadeset zdravih, tako će i On da brine više o grešnicima nego o pravednim. I kao što svaka ovca poznaje svoga pastira, tako će biti i sa Njim i njegovim čovečijim stadom.

Vladika Nikolaj Valimirović: OMILIJE

Vladika Nikolaj Valimirović: OMILIJE

Zahvaljujemo se udruženju gradjana http://www.putevimaistine.rs/  

Na slikama i video snimcima.

Udruženje građana ,,PUTEVIMA ISTINE” okuplja poklonike i poštovaoce pravoslavne vere i u njoj Gospoda Našega Isusa Hrista Sina Božjeg, Presvete Bogorodice i Prisnodjeve Marije, Svetog proroka Preteče i Krstitelja Jovana, kao i Srpske pravoslavne hrišćanske crkve i svih običaja, tradicije, istinskih i neprolaznih pravoslavnih hrišćanskih vrednosti koje je u Srbskom narodu utemeljio i postavio Sveti Sava.

U tom smislu Udruženje ,,Putevima istine” organizuje tribine, predavanja i hodočasnička, poklonička putovanja u Svetu zemlju – Izrael i Palestinu, i to u Sveti grad Jerusalim, kao i Vitlejem i Nazaret, zatim odlazak na pogruženje u reci Jordan, posetu Galilejskom jezeru i mnogim drugim svetim mestima iz Starog i Novog Zaveta. Naše aktivnosti su usmerene na širenje istine i ljubavi među ljudima, poštujući pravoslavnu veru i tradiciju.

Pozivamo vas da nam se pridružite, da se učlanite u Udruženje i doživite nezaboravna putovanja koja se pamte ceo život. Svako ko poseti Svetu zemlju dobija Gramatu – posebno pisano svedočanstvo o hadžiluku izdato od strane Jerusalimske pravoslavne patrijaršije, i stiče nasledno pravo da ispred svog imena i prezimena doda naziv HADžI, što znači Poklonik Svetoj zemlji.

Udruženje građana ,,Putevima istine” je osnovano sa sedištem u Valjevu i predstavništvom u Beogradu. Udruženje okuplja mnoge članove i prijatelje iz Srbije, regiona i sveta, dijaspore – rasejanja.