Čudotvorna palma – manastir Svetog Save Osvećenog

0
5520
Manastir Svetog Save Osvećenog

Palmu je lično zasadio Sveti Sava Osvećeni, a drugačije se zove drvo FINIKA. Drvo je izraslo i bilo visoko oko 15 metara. Međutim, tokom krstaških pohoda mošti Svetog Save Osvećenog su bile odnete u Veneciju. U međuvremenu dok su mošti bile van lavre, drvo se osušilo i srušilo, na kraju istrulilo. Velika tuga je uhvatila monahe što mošti nisu tu, a i što je drvo istrulilo. Kupovali su monasi jedno, drugo, treće drvo finike i zasađivali, ali drvo se nije htelo primiti. Prošlo je mnogo vekova, sve do 1960. godine kada se u snu Sveti Sava Osvećeni javio monahu Serafimu i rekao mu: nemojte da se brinete što drvo neće da se primi, drvo će samo iznići, iznići će lastar koji će biti na mestu tog starog koje sam ja zasadio, ali nije rekao vreme kada će i kaže: kad iznikne lastar tad ću i ja doći. Lastar je iznikao 1960. godine. Godine 1965. rimski poglavar u Jerusalim zove Jerusalimskog patrijaha i traži od njega da pošalje delegaciju koja će doći da preuzme mošti Svetog Save Osvećenog.

Grob Svetog Save Osvećenog

Na čelu delegacije bio je iguman Serafim. Mošti su donete u Jerusalim, svečano su stajale nekoliko dana u Jerusalimskoj patrijašiji gde je bilo dostupno za celivanje svima, sve dok se Sveti Sava Osvećeni u snu nije javio patrijahu i naredio mu da ga prenesu u njegov manastir jer ne može da trpi mirise od parfema i karmina. Još iste noći mošti su prenete u manastir po zapovesti svetiteljovoj. Prilikom presvlačenja latinskih odeždi Svetitelj je ustao i raširio ruke da GA monasi koji ga presvlače, što pre i što lakše presvuku.

Drvo finika koje JE ponovo izniko po javljanju Svetog Save Osvećeno postoji i dan danas. Raste u lavri, list finike može da se dobije po blagoslovu monaha, a pomaže bezdetnim rodteljima da dobiju porod. Manastir Svetog Save Osvećenog je jedini manastir Jerusalimske patrijašije u koji Žene ne mogu ući.