Blagodatni oganj – Velika subota

0
789
Vernici nakon silaska blagodatnog ognja, u hramu Vaskrsenja, Groba Hristovog
Blagodatni oganj se prvi put javio 335. godine na Veliku subotu i posle godinama i to samo pravoslavnom patrijarhu, dajući time potvrdu istinitosti i ispravnosti naše pravoslavne vere.
Blagodatni oganj predstavlja plamen koji se pojavljuje na Hristovom Grobu u Jerusalimu na bogosluženju Velike subote, uoči pravoslavnog Vaskrsa. To je dan koji je telo Gospoda, provelo upravo tu, u Grobu, u Kuvukliji. Dan koji je svet proveo „bez Boga“, žrtveno postradalog na Krstu za razrešenje grehova sveta.
Da bi se otklonile sumnje u ovaj čudesan događaj, pojava svetog Ognja se zbiva pod strogim i revnosnim nadzorom civilnih vlasti. Evo beleške o službenim merama koje se preduzimaju:
„Sve vatre u hramu se gase još prethodnog dana, na Veliki petak, i hram ostaje pod kontrolom policije. Prostorija Groba Gospodnjeg se temeljito pregleda i zatim se ulaz u nju zapečaćuje. Samog patrijarha pregledaju od glave do pete, kako bi utvrdili nema li nečeg zapaljivog. Tek posle toga skidaju pečat sa ulaza u Grob Gospodnji i puštaju patrijarha u njega radi dobijanja Blagodatnog ognja. Kroz neko vreme, posle usrdne molitve, dobivši Blagodatni oganj, patrijarh njime pali svežnjeve sveća, izlazi i predaje oganj prisutnima u hramu, i sav se hram ozaruje morem ognja.
Ovaj Blagodatni oganj tokom prvih minuta apsolutno ne pali i ne peče.