Barijatrijska Hirurgija

0
885

Barijatrijska hirurgija ili poznatije, hirurgija mršavljenja postaje sve traženija u modernom, globalizovanom društvu.

 

Problem prekomerne gojaznosti postao je zdravstveni problem svetskih razmera. U pokušaju da izgube kilograme, ljudi se neretko okreću brzim dijetama. Nažalost, iako mogu dati kratkotrajne rezultate, kilogrami se u većini slučajevima vraćaju, u još većem broju. Kada ništa drugo ne uspe, borba sa kilogramima postaje prava noćna mora.

Ljudi se tada najčešće odlučuju za barijatrijsku hirurgiju, kao poslednjoj nadi za mršavljenje. Rezultati koji se mogu postići uz barijatrijske zahvate zaista su fantastični, ali se ni oni ne događaju preko noći. Neophodno je da postoji određena priprema, kao i period oporavka nakon operacije.

Hirurgija mršavljenja predstavlja ozbiljan operativni zahvat, koji bi trebalo tako i shvatiti.

Barijatrijska hirurgija zahteva detaljnu pripremu

Pre nego što se odluči za barijatrijsku proceduru, mora se izvršiti detaljna provera i priprema pacijenata.

Pre svega, proverava se da li je osoba pravi kandidat za ovakvu vrstu lečenja.

Pre operacije neophodno je izvršiti sve neophodne analize, prikupiti sve informacije o pacijentu, kao i izvršiti pripremu pacijenta za operaciju. U toku pripreme pojedinca za operativni zahvat predočavaju mu se svi aspekti procedure. Osim toga, pacijentu će se detaljno objasniti i pravila kojih se mora pridržavati nakon obavljenog hirurškog lečenja.

Hirurško lečenje mora pratiti postoperativni period

Kada se završi hirurško lečenje pacijenta, koje je proteklo u savršenom redu, na red sledi praćenje pacijenta, odnosno postoperativni period.

Jedna od zabluda u vezi sa barijatrijskom hirurgijom jeste da sve prestaje nakon operativnog zahvata. To nije tako. Kao i nakon svake druge operacije, tako i u ovakvom vidu hirurškog lečenja, mora postojati postoperativni period. Veoma je važno pratiti pacijenta nakon operacije, kontrolisati laboratorijske analize i ishranu pacijenta. Na taj način, osoba dobija punu podršku u periodu nakon hirurškog zahvata.

Od ključne je važnosti prilagoditi način ishrane nakon završenog hirurškog lečenja. Ovo podrazumeva određenu promenu u načinu ishrane, naročito na samom početku „novog života“ barijatrijskog pacijenta.

Tek kada se usklade preoperativna priprema, hirurško lečenje i postoperativno praćenje pacijenta, rezultati ne mogu biti bolji.

Centar za gojaznost Struktura vam nudi profesionalnu podršku u procesu gubljenja kilograma, barijatrijske hirurgije i oporavka nakon operativnog zahvata.